ข่าวประมวลภาพประกอบเพลง ความเมตตาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระธรรมรัตนดิลก ในระหว่างโรคระบาดโควิด19 - kachon.com

ประมวลภาพประกอบเพลง ความเมตตาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระธรรมรัตนดิลก ในระหว่างโรคระบาดโควิด19
กะฉ่อนมิวสิค

อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก นโยบายที่สำผัสได้จริงของพระธรรมรัตนดิลก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่วัดอรุณราชวราราม
https://monkhistory.kachon.com/353736