ข่าวบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (งาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช) - kachon.com

บารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (งาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช)
กะฉ่อนมิวสิค

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต(มีคลิป)
http://pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1934