ข่าวภาพประกอบเพลงงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 03 - kachon.com

ภาพประกอบเพลงงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 03
กะฉ่อนมิวสิค

บรรยากาศงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2560(มีคลิป)
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=753